บัวสายสีขาว
ชื่ออื่นๆ   โกมุท บัวขาว เศวตอุบล
ชื่อสามัญ   Water lily
ชื่อวิทยาศาสตร์   Nymphaea lotus‘L.’
วงศ์   NYMPHAEACEAE
ถิ่นกำเนิด   -
ลักษณะ   พืชล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน ใบรูปกลม ไม่ยกสูงขึ้นเหนือน้ํา ขนาดผ่านศูนย์กลางประมา ๓๐ ซม. โคนใบเปิด ขอบใบจักแหลม ใบด้านบนและด้านล่างสีเขียวสด ก้านใบและก้านดอกสีเขียวอ่อน มีขนเล็กน้อย ดอก เป็นดอกเดี่ยว ดอกตูมมีลักษณะเรียวยาว ดอกบานรูปค่อนวงกลม กลีบเลี้ยงด้านนอกสีเขียวอ่อน ด้านในโคนกลีบสีเขียวอ่อน กลีบดอกไม่ซ้อนมาก สีขาวสด กลีบดอกและกลีบเลี้ยงเรียวยาว ค่อนข้าวกว้าง เกสรเพศเมีย ปลายก้านเกสรเพศผู้ และอับเกสรเพศผู้มีสีเหลือง โคนก้านเกสรเพศผู้สีขาว
จุดเด่น   -
การปลูก   -
เกล็ดความรู้   บัวสายพันธุ์แท้ที่นํามาปลูกเลี้ยงในประเทศไทยนานมาแล้ว และไม่ค่อยพบตามแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วไป มีถิ่นกําเนิดในประเทศเขตร้อน
ย้อนกลับ