บัวสายสีชมพู
ชื่ออื่นๆ   บัวสายแดง รัตอุบล รตตุบล สัตตบรรณ
ชื่อสามัญ   Red India water lily
ชื่อวิทยาศาสตร์   Nymphaea rubra Roxb.‘ex Salisb.
วงศ์   NYMPHAEACEAE
ถิ่นกำเนิด   แอฟริกา
ลักษณะ   พืชล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน ใบรูปกลม ขอบใบจักแหลม ย่นเล็กน้อย โคนใบเปิด ใบด้านบนสีเขียว ด้านล่างสีน้ําตาล และผิวใบด้านล่างมีขน ก้านใบและก้านดอกสีน้ําตาลมีขนเล็กน้อย ดอกตูมค่อนข้างป้อม ยาว ดอกบานรูปครึ่งถึงค่อนข้างกลม กลีบเลี้ยง ๔ กลีบ ด้านนอกสีเขียวเหลือบน้ําตาลอ่อนอมแดง ด้านในสีแดง กลีบดอก สีแดงอมม่วงเล็กน้อย เกสรเพศผู้จํานวนมาก สีส้มหรือสีแดงเลือดนก ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ
จุดเด่น   เกสรเพศผู้จํานวนมาก สีส้มหรือสีแดงเลือดนก ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ
การปลูก   -
เกล็ดความรู้   -
ย้อนกลับ