บัววันวิสาข์
ชื่อสามัญ   Wanvisa
ชื่อวิทยาศาสตร์   Nymphaea nouchali ‘Wanvisa’
วงศ์   NYMPHAEACEAE
ถิ่นกำเนิด   ไทย
ลักษณะ   บัววันวิสาข์ เป็นบัวที่เกิดจากการกลายพันธุ์ มีลักษณะแปลกๆ คือใบสีดำ ซึ่งต้องใช้เวลาปลูกเลี้ยง และดูแลศึกษาอย่างใกล้ชิด จึงเห็นสิ่งดีๆ เหตุที่ได้ชื่อว่า "วันวิสาข์" เนื่องจากดอกชุดแรกของบัวชนิดนี้ บานให้ผู้วิจัยได้ชื่นชมในวันวิสาขบูชา โดย ดร. ณ นพชัย ชาญศิลป์
จุดเด่น   ใบสีดำ ดอกมีสองสีคือสีส้มอมเหลือง และมีจุดประที่กลีบดอก
การปลูก   -
เกล็ดความรู้   บัววันวิสาข์ คว้า ๓ รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศประเภทบัวฝรั่งลูกผสมใหม่ รางวัลยอดเยี่ยมของงาน และรางวัลขวัญใจมหาชน เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๓ ที่จัดโดยสมาคมบัวและไม้น้ำนานาชาติ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ย้อนกลับ