บัววิตอเรีย
ชื่ออื่นๆ   -
ชื่อสามัญ   Giant water lily, Victoria water lily
ชื่อวิทยาศาสตร์   Victoria amazonica (Popp) Sowerby
วงศ์   NYMPHAEACEAE
ถิ่นกำเนิด   ทวีปอเมริกาใต้
ลักษณะ   เป็นพืชน้ำอายุหลายปี มีขนาดใหญ่ ลำต้นเป็นเหง้าใหญ่อยู่ในดินใต้น้ำ รากอวบอ้วนสีขาว จำนวนมาก ใบเดี่ยว ขนาดใหญ่ ลอยน้ำ รูปกลม ขอบใบกระดกตั้งขึ้น ผิวใบด้านล่างมีหนามแหลม ดอกตูมรูปไข่ กลีบเลี้ยงสีเขียวขี้ม้า มีหนาม ดอกบานที่ผิวน้ำ
จุดเด่น   ดอกบานวันแรกสีขาว วันต่อมาเปลี่ยนเป็นสีชมพู และเข้มขึ้นจนเป็นสีม่วงแดง มีกลิ่นหอมมาก
การปลูก   -
เกล็ดความรู้   บัวพันธุ์พื้นเมืองของทวีปอเมริกาใต้ นำเข้ามาในประเทศไทย โดยพระยาปฏิพัทธ์ภูบาลในปี พ.ศ. ๒๔๓๕
ย้อนกลับ