บัวฉลองขวัญ
ชื่ออื่นๆ   -
ชื่อสามัญ   King of Siam
ชื่อวิทยาศาสตร์   Nymphaea ‘Chalongkwan’
วงศ์   NYMPHAEACEAE
ถิ่นกำเนิด   -
ลักษณะ   พืชล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน ใบรูปไข่ ขอบใบจักมนไม่เป็นระเบียบ ปลายใบมน โคนใบเปิดบางส่วน ใบด้านบนสีเขียว ด้านล่างสีเขียว มีแถบรูปหอกบริเวณแนวแกนใบ ก้านใบและก้านดอกสีเขียวอ่อน ไม่มีขน ดอกตูมรูปไข่กว้าง ดอกบานรูปครึ่งวงกลมถึงค่อนวงกลม กลีบเลี้ยงด้านนอกสีเขียว ด้านในสีม่วงเข้มเหมือนกลีบดอก กลีบดอกสีม่วงน้ำเงินซ้อนมากพิเศษ
จุดเด่น   บัวฉลองขวัญมีความงดงามเด่นอยู่ด้วยที่สีสันม่วงน้ำเงิน ดอกมีกลีบซ้อนกันมากและไร้เกสรเพศผู้ ดอกมีกลิ่นหอมจางๆ
การปลูก   -
เกล็ดความรู้   บัวฉลองขวัญหรือคิง ออฟ สยาม เป็นบัวสกุลบัวผัน ที่เกิดความงามได้เพราะความสามารถของ คุณชัยพล ธรรมสุวรรณ ที่นำเกสรของไดเรกเตอร์ จี.ที.มอร์ (Director G.T.Moore) มาผสมกับทองสุก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้วนำไปปลูกยังดินแดนต่างประเทศจนได้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “คิง ออฟ สยาม”
ย้อนกลับ