บัวเผื่อน
ชื่ออื่นๆ   บัวขม บรรจง (สุพรรณบุรี) บัวแบ้ บัวนา
ชื่อสามัญ   -
ชื่อวิทยาศาสตร์   Nymphaea nouchali‘Burm.f.
วงศ์   NYMPHAEACEAE
ถิ่นกำเนิด   -
ลักษณะ   พืชล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน ใบรูปไข่ ขอบใบเรียบ ปลายใบมน โคนใบปิด ใบด้านบนสีเขียว ด้านล่างมีจุดสีน้ําตาลประปราย ก้านใบและก้านดอกสีเขียวแกมน้ําตาลอ่อน ไม่มีขน ดอกตูมรูปไข่เรียว ดอกบานแผ่เป็นรูปถ้วยกลีบเลี้ยง ๔ กลีบ ด้านนอกสีเขียวมีเส้นปะสีย้ําตาล ด้านในสีเขียวอมฟ้า กลีบดอกสีขาวปลายกลีบสีฟ้าอ่อน เกสรเพศผู้จํานวนมาก
จุดเด่น   -
การปลูก   -
เกล็ดความรู้   -
ย้อนกลับ